Viết hợp đồng lao động làm thêm vào dịp hè gửi cho chủ tiệm bán hàng

Đề bài: Nhà nghèo nên em phải làm thêm vào dịp hè để giúp đỡ gia đình. Có một cửa hiệu bán đồ lưu niệm nhận em vào bán hàng. Chủ cửa hiệu đề nghị làm hợp đồng. Em hãy thực hiện yêu cầu này.

Viết hợp đồng lao động làm thêm vào dịp hè gửi cho chủ tiệm bán hàng

I.   PHÂN TÍCH ĐỀ

Đề bài yêu cầu viết một bản hợp đồng lao động mùa vụ, theo công việc. Đây là yêu cầu rất phổ biến hiện nay. Theo Luật Lao động nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2002, công dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên có quyền giao kết hợp đồng lao động. Các em học sinh lớp 9 rất nhiều em đã đủ 15 tuổi. Bản hợp đồng lao động phải thể hiện được nội dung cần thiết và theo mẫu của Bộ Lao động – Thương binh xã hội.

II.  BÀI MẪU

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Phường…………….ngày…..tháng…..năm

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Chúng tôi gồm:

Bên người sử dụng lao động là bà Nguyễn Minh Hằng sốCMND……………. do Công an Thanh Hoá cấp ngày…………….là chủ cửahàng đồ lưu niệm số 12 Phố Cao Thắng, thành phố Thanh Hoá.

Hộ khẩu thường trú: số nhà 54 phố Hàng Than, phường Ba Đình, thành phốThanh Hoá. Điện thoại: (037) 851004

Bên người lao động là: Lê Minh Anh, sinh ngày 09/4/1990

Nghề nghiệp: Học sinh lớp 9E, trường THCS Nguyễn Văn Trỗi, thành phố Thanh Hoá.

Hộ khẩu thường trú: số nhà 42, Hải Thượng Lãn Ông, xã Quảng Thắng, thành phố Thanh Hoá.

Thoả thuận kí kết hợp đồng lao động và cam kết những điều khoản sau:

Điều 1- Thời hạn và công việc hợp đồng:

 • Loại hợp đồng: mùa vụ
 • Thời hạn từ ngày 01/6/2005 đến 1/8/2005
 • Thử việc trong 3 ngày, từ 01- 03/6/2005
 • Địa điểm làm việc: Cửa hàng số 12 phố Cao Thắng, thành phố Thanh Hoá.
 • Công việc phải làm: Bán hàng đồ lưu niệm, bảo quản hàng hoá trong quầy.

Điều 2: Chế độ làm việc:

 • Thời gian làm việc: 8 giờ/ ngày. Buổi sáng từ 8 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 14 giờ đến 19 giờ. Mỗi tuần làm việc 6 ngày, nghỉ hàng tuần vào ngày thứ hai.
 • Trường hợp khi người sử dụng lao động yêu cầu làm thêm giờ thì được tính tiền công bằng 150% tiền công giờ bình thường trong ngày, nhưng tối đa không quá 2 giờ trong ngày.
 • Được cấp phát những dụng cụ làm việc gồm máy tính cầm tay, bút, sổ sách.

Điều 3: Nghĩa vụ và quyền lợi của người lao động:

1.   Quyền lợi:

 • Tiền công: Tiền công tính bình quân theo giờ, mỗi giờ làm việc được trả 10.000 đồng (mười nghìn đồng).
 • Tiền công giờ làm thêm trong ngày băng 150% tiền công giờ bình thường.
 • Hình thức trả lương: Trả hàng tuần vào cuối giờ làm việc buổi chiều chủ nhật. ,
 • Tiền thưởng: Nếu làm tốt khi kết thúc hợp đồng có thể được thưởng đến 20 giờ tiền công.
 • Phương tiện đi lại: tự túc.

2.   Nghĩa vụ:

 • Bán hàng dưới sự hướng dẫn của chủ cửa hàng.
 • Bảo quản và đảm bảo an toàn về hàng hoá, tiền và các vật dụng khác trong cửa hàng.
 • Nếu làm vỡ, hỏng, mất hàng hoá do lơ là, thiếu trách nhiệm thì phải bồi thường.
 • Đi làm đúng giờ, nếu nghỉ việc phải báo trước 1 ngày.

Điều 4. Nghĩa vụ và quyền hạn của người sử dụng lao động

1.   Nghĩa vụ:

 • Bảo đảm việc làm và thực hiện đầy đủ những điều đã cam kết trong Hợp đồng lao động.
 • Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn tiền công cho người lao động.

2.   Quyền hạn:

 • Điều hành người lao động làm việc.
 • Chấm dứt hợp đồng lao đồng trước thời hạn nếu người lao động vi phạm những điều đã cam kết.
 • Buộc người lao động bồi thường hàng hoá bị mất, hỏng do lỗi của người lao động.

Đièu 5. Điều khoản thi hành

 • Hợp đồng được lập thành hai bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ một bản và có hiệu lực hết ngày 1/8/2005.

Hợp đồng làm tại cửa hàng số 12 Cao Thắng, thành phố Thanh Hoá hồi …. giờ, cùng ngày

Người lao động kí tên                                             Người sử dụng lao động kí tên

Thảo luận cho bài: Viết hợp đồng lao động làm thêm vào dịp hè gửi cho chủ tiệm bán hàng