Vào đại học là cách lập thân duy nhất của thanh niên hiện nay

Có nhiều ý kiến cho rằng “Vào đại học là cách lập thân duy nhất của thanh niên hiện nay”. Ý kiến của anh/ chị thế nào? Hãy phát biểu quan niệm của mình bằng bài viết khoảng 600 từ.

Vào đại học là cách lập thân duy nhất của thanh niên hiện nay

a. Giới thiệu

Lập thân như thế nào là vấn đề đang được quan tâm hàng đầu của thanh niên. Mỗi người có một định hướng và lựa chọn riêng của mình. Ai cũng muốn mình thành đạt, trước hết vào được một trường đại học. Vì vậy, có ý kiến đã cho rằng vào đại học là cách lập thân duy nhất của thanh niên hiện nay. Tuy nhiên điều đó chưa hẳn đã đúng.

b. Phát biểu quan niệm của mình

– Vào đại học là một trong những cách lập thân tốt nhất của thanh niên ngày nay song không phải là cách duy nhất vì:

+ Không phải mọi thanh niên đều có khả năng vào được đại học

+ Ngoài việc vào đại học, thanh niên còn có nhiều cách lập thân khác như: học nghề, làm kinh tế gia đình…

+ Có nhiều thanh niên dù đã học xong đại học song vẫn không có đủ khả năng lập thân

– Trong thực tế cuộc sống có nhiều thanh niên dù không được học đại học song vẫn có khả năng và đã lập thân, lập nghiệp tốt

c. Kết luận được vấn đề: Việc lập thân phải tuỳ thuộc vào điều kiện của mỗi người, sống quan trọng nhất là phải có ý chí và nghị lực vươn lên trong cuộc sống.

Nguồn: vanhay.net

Thảo luận cho bài: Vào đại học là cách lập thân duy nhất của thanh niên hiện nay