Văn chương chỉ dung nạp những người biết đào sâu, biết tìm tòi, khơi những nguồn chưa ai khơi và sáng tạo những cái gì chưa có

5/5 - (2 bình chọn)

Sự nghiệp sáng tác của Nam Cao đã chứng minh cho quan điểm nghệ thuật “ Văn chương chỉ dung nạp những người biết đào sâu, biết tìm tòi, khơi những nguồn chưa ai khơi và sáng tạo những cái gì chưa có”? Anh/chị hãy bàn về ý kiến trên.

Văn chương chỉ dung nạp những người biết đào sâu, biết tìm tòi, khơi những nguồn chưa ai khơi và sáng tạo những cái gì chưa có

Gợi ý:

a) Nam Cao đã làm được những điều: Văn chương chỉ dung nạp những người biết đào sâu, biết tìm tòi, khơi những nguồn chưa ai khơi và sáng tạo những cái gì chưa có” (Đời thừa).

  • Ngô Tất Tố viết về người nông dân khốn khổ vì sưu cao thuế nặng.
  • Nguyễn Công Hoan viết về người nông dân với nạn cho vay lãi.
  • Vũ Trọng Phụng viết về người dân nghèo thành thị.

b) Nam Cao miêu tả so phận bat hạnh của con người trên lĩnh vực miếng ăn hàng ngày (Một bữa no, Trẻ con không được ăn thịt chó. Đời thừa, Tư cách mõ).

  • Sự tha hóa của một bộ phận nông dân bị xô đẩy vào con đường cùng đầy tội lỗi không lối thoát (Chí Phèo).
  • Đặc biệt Nam Cao viết về đội ngũ trí thức nghèo qua lối sống mòn đến rỉ ra, mốc lên (Sống mòn).
  • Có lúc Nam Cao đặt nhân vật đứng trước sự lựa chọn quyết liệt (Lão Hạc). Khi lựa chọn dù phải chết nhưng càng khẳng định phẩm chất tốt đẹp của họ (Chí Phèo, Lão Hạc).
  • Thể hiện tư tưởng nhân đạo mới mẻ và hiện thực sâu sắc.

Thảo luận cho bài: Văn chương chỉ dung nạp những người biết đào sâu, biết tìm tòi, khơi những nguồn chưa ai khơi và sáng tạo những cái gì chưa có

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *