Trong siêu thị cái gì cũng có, vì thế nên dẹp bỏ hết các chợ quê

Có người cho rằng ngày nay trong siêu thị cái gì cũng có, vì thế nên dẹp bỏ hết các chợ quê, Ý kiến của anh (chị) thế nào?

Trong siêu thị cái gì cũng có, vì thế nên dẹp bỏ hết các chợ quê

Hướng dẫn làm bài

Yêu cầu của câu hỏi theo hướng mở nên người viết có thể tự do trình bày ý kiến của mình – tán thành hoặc phản đối. Khi bàn luận, cần chú ý nhìn vấn đề từ nhiều phương diện: kinh tế và văn hoá, sự tiện ích và những cảm xúc thẩm mĩ. Đề yêu cầu HS thể hiện chính kiến của mình và vận dụng tổng hợp các thao tác nghị luận: chứng minh, giải thích, bác bỏ, bình luận… cũng như kết hợp các phương thức miêu tả, thuyết minh, biểu cảm, tự sự…

Có thể tham khảo gợi ý sau:

–     Siêu thị có những ưu thế vượt trội nào so với chợ quê, đáp ứng được những nhu cầu nào của cuộc sống hiện đại?

–     Chợ quê “thua” siêu thị hiện đại ở những điểm nào nhưng lại phù hợp với thực tế cuộc sống nào? Đặc biệt, chợ quê có thể lưu giữ được những nét đẹp văn hoá nào của làng quê Việt; có sức hút ra sao với khách du lịch?

–     Từ đó, có thể tìm được câu trả lời thoả đáng: nên dẹp bỏ hết các chợ quê hay nên duy trì cả hai hình thức – chợ và siêu thị?

–     Khái quát mở rộng, nâng cao vấn đề: từ siêu thị và chợ quê nghĩ tới nhiều hiện tượng khác tương tự. Đó là vấn đề mối quan hệ giữa truyền thống và hiện đại, xưa và nay, cái cũ và cái mới, bản sắc dân tộc và hội nhập quốc tế,…

–     Có thể bàn luận mở rộng và nâng cao vấn đề bằng cách khẳng định và phê phán những đổi mới, cải tiến, những thay đổi trên nhiều lĩnh vực trong cuộc sống hiện nay. Có những thay đổi tích cực nhưng cũng có những thay đổi để lại những hậu quả không hay, cần bàn bạc, suy nghĩ kĩ trước khi quyết định thay đổi, cải tiến; liên hệ rộng ra các sự việc và hiện tượng khác trong cuộc sống mà người viết thấy có loại thay đổi làm cho tốt lên và có loại làm cho xấu đi… Từ đó rút ra bài học cho bản thân.

Thảo luận cho bài: Trong siêu thị cái gì cũng có, vì thế nên dẹp bỏ hết các chợ quê