Trái đất là ngôi nhà chung của chúng ta

Đề bài: Trái đất là ngôi nhà chung của chúng ta.

Trái đất là ngôi nhà chung của chúng ta

Hướng dẫn làm bài

Trọng tâm cần bàn luận là quan niệm và cách ứng xử của con người đối với trái đất – ngôi nhà chung của nhân loại. Để bàn luận đúng hướng, cần chú ý các yêu cầu cơ bản sau:

–     Trái đất là môi trường sống của toàn nhân loại. Trong số nhữnghành tinh mà con người tiếp cận được, trái đất cũng là nơi duy nhất cóđủ mọi điều kiện nuôi dưỡng, duy trì sự sống. Từ xa xưa, loài người đã sớm nhận biết được tầm quan trọng của “ngôi nhà chung”; đã có ý thức bảo vệ và gìn giữ môi trường sống của mình. Nhiều dân tộc, nhiều cộng đồno đã có những quy ước, những nguyên tắc ứng xử thông minh với tự nhiên.

–     Nhưng trong những thế kỉ vừa qua, con người nhiều khi đã “lãng quên” bổn phận gìn giữ ngôi nhà của chính mình khiến môi trường trái đất bị tàn phá, bị ô nhiễm nặng nề. Nguồn tài nguyên dần cạn, nhiều loài động thực vật đã và đang tuyệt chủng; không khí, đất và nước ô nhiễm… Trái đất đang nóng lên và những lớp vỏ bảo vệ ngôi nhà của nhân loại đang “tổn thương” trầm trọng…

–     Loài người đã nhận biết được những sai lầm trong cách ứng xử với trái đất và đã có nhiều hành động tích cực để chung tay gìn giữ môi trường sống của mình. Song trên thực tế, tình hình chung vẫn chưa được cải thiện: vẫn tồn tại nạn phá rừng, khai thác tài

nguyên bừa bãi, làm cạn kiệt nguồn nước sạch… Thực trạng đó đòi hỏi mỗi con người, mỗi đất nước cần phải hành động tích cực hơn nữa.

–     Bảo vệ trái đất là gìn giữ ngôi nhà của chính mình. Đây là trách nhiệm và bổn phận của mỗi một con người, trong đó có bản thân anh (chị). Vậy anh (chị) đã và sẽ làm gì để góp phần vào sự nghiệp chung ấy?

Thảo luận cho bài: Trái đất là ngôi nhà chung của chúng ta