Thống kê các bài thơ đã học trong 9 tuần đầu

Thống kê các bài thơ đã học trong 9 tuần đầu

Hướng dẫn Thốnkê các bài thơ đã học tron9 tuần đầu.

BÀI LÀM

BẢNG THÔNG KÊ CÁC BÀI THƠ

TUẦN 1 → TUẦN 9

Số thứ tự

Chủ điểm

Tên bài

Tác giả

Nội dung

Thểloại

TUẦN 1

Việt Nam – Tổ quốc em

Việt Nam thân yêu

Nguyễn

Đình

Thi

Ca ngợi vẻ đẹp và con người Việt Nam.

Thơ

lục

bát

TUẦN 2

Việt Nam – Tổ quốc em

Sắc màu em yêu

Phạm

Đình

Ân

Em yêu tất cả những màu sắc gắn với cảnh vật, con người Việt Nam.

Thư

4

tiếng

TUẦN 3

Không có

TUẦN 4

Cánh chim

hòa bình

Bài ca về trái đất

Định

Hải

Trái đất này là căn nhà của các anh em, không phân biệt màu da. Cần giữ gìn, không đểxảy ra chiến tranh.

Thơ

tự do

TUẦN 5

Cánh chim hòa bình

Ê-mi-li, con …

Tố Hữu

Tấm gương hi sinh quên mình để phản đối chiến tranh của anh Mô ri xơn.

Thư tự do

TUẦN 6

Không có

TUẦN 7

Con người với thiên nhiên

Tiếng

đàn

ba la-lai -ca trên sông Đà

Quang

Huy

Cảm xúc của nhà thơ trước cảnh cô gái Nga khảy đàn trên công trường thủy điện sông Đà vào một đêm trăng.

Thơ

tự do

TUẦN 8

Con người với thiên nhiên

Trước cổng trời

Nguyễn

Đình

Anh

Vẻ đẹp hùng vĩ, nên thơ của “cổng trời” ở vùng núi nước ta.

Thơ

5

tiếng

TUẦN 9

Không có

Thảo luận cho bài: Thống kê các bài thơ đã học trong 9 tuần đầu