Bảng thống kê về tình hình Phát triển giáo dục của nước ta năm học 1998 – 1999 đến năm học 2001 -2002

Dựa vào các số liệu dưới đây em hãy lập bảng thống kê về tình hình Phát triển giáo dục của nước ta năm học 1998 – 1999 đến năm học 2001 -2002: a)  Năm học 1998 – 1999 –     Số trường                                                       :           13.076 –     Số...

Thống kê các bài thơ đã học trong 9 tuần đầu

Hướng dẫn Thống kê các bài thơ đã học trong 9 tuần đầu. BÀI LÀM BẢNG THÔNG KÊ CÁC BÀI THƠ TUẦN 1 → TUẦN 9 Số thứ tự Chủ điểm Tên bài Tác giả Nội dung Thểloại TUẦN 1 Việt...

Thống kê kết quả học tập trong tuần của em

Thống kê kết quả học tập trong tuần của em theo các yêu cầu sau : điểm từ 0 đến 4: điểm từ 5 đến 6: điểm từ 7 đến 8; điểm từ 9 đến 10. BÀI LÀM Điểm trong tuần của em, tổ...

Các bài văn Thống kê hay nhất – Văn hay lớp 5

Dưới đây là tổng hợp một số bài văn thống kê hay trong chuyên mục Những bài làm văn hay lớp 5 để các em tham khảo. Thống kê kết quả học tập trong tuần của em theo các yêu cầu sau: điểm...