Tả con trâu

Đề bài: Em hãy viết một bài văn Tả con trâu Bài văn hay Tả con trâu Trâu ơi ta bảo trâu này Trâu ra ngoài ruộng trâu cày với ta Cấy cày vốn nghiệp nông gia Ta đây,...

Tả con mèo

Đề bài: Tả con mèo nhà em Bài văn hay Tả con mèo nhà em Em có nuôi một chú mèo rất dễ thương và siêng năng, em gọi chú là “Tiểu Hổ”. Em đã nuôi chú được hơn sáu...

Dàn bài tả con vật

Hướng dẫn: Dàn bài tả con vật I.    MỞBÀI : Giới thiệu con vật định tả. –     Thời gian (có khi nào ?) –     Nguồn gốc (ai cho ?). II.   THÂN BÀI : a)   Hình dáng bên ngoài : •    ...

Tả con chó nhà em

Đề bài: em hãy Tả con chó nhà em Bài văn hay Tả con chó nhà em Nhà em có nuôi một con chó cách đây được hai năm. Ba đặt tên Ki cho nó. Khi chú em mang từ quê...