Tình thương là hạnh phúc của con người

Anh/chị hãy viết bài nghị luận khoảng 600 từ với chủ đề: Tình thương là hạnh phúc của con người. a) Thể loại bài viết: nghị luận xã hội – bàn về một tư tưởng, đạo lí b) Nội...

Nghị luận văn học và tình thương

Đề bài: Em hãy Nghị luận văn học và tình thương. Bài văn hay Nghị luận văn học và tình thương Chúng ta cũng từng đọc Truyện Kiều của thi hào Nguyễn Du và hẳn vẫn giữ Truyện Kiều trong đáy...