Tình thương là hạnh phúc của con người

5 / 5 ( 1 bình chọn ) Anh/chị hãy viết bài nghị luận khoảng 600 từ với chủ đề: Tình thương là hạnh phúc của con người. a) Thể loại bài viết: nghị luận xã hội – bàn...

Nghị luận văn học và tình thương

5 / 5 ( 1 bình chọn ) Đề bài: Em hãy Nghị luận văn học và tình thương. Bài văn hay Nghị luận văn học và tình thương Chúng ta cũng từng đọc Truyện Kiều của thi hào Nguyễn Du...