Kể lại câu chuyện Đôi cánh của Ngựa Trắng

Bài văn hay, văn mẫu Kể lại câu chuyện Đôi cánh của Ngựa Trắng – Tập làm văn lớp 5 Đề bài: Em hãy Kể lại câu chuyện Đôi cánh của Ngựa Trắng Bài văn hay Kể lại câu chuyện Đôi cánh...

Kể lại câu chuyện Nàng tiên Ốc

Bài văn hay, văn mẫu Kể lại câu chuyện Nàng tiên Ốc – Tập làm văn lớp 5. Đề bài: Em hãy Kể lại câu chuyện Nàng tiên Ốc Bài văn hay Kể lại câu chuyện Nàng tiên Ốc Trong những chuyện...

Kể một kỉ niệm khó quên về tình bạn

Bài văn hay, ăn mẫu Kể một kỉ niệm khó quên về tình bạn – Tập làm văn lớp 5 Đề bài: Em hãy Kể một kỉ niệm khó quên về tình bạn Bài văn hay Kể một kỉ niệm khó quên...

Dàn bài văn kể chuyện

Hướng dẫn Dàn bài văn kể chuyện I. MỞ BÀI : Giới thiệu câu chuyện sẽ kể. Thời gian xảy ra câu chuyện. Địa điểm diễn biến câu chuyện. Nhân vật chính và các nhân vật phụ. Tình huống ban...