Cảnh Thúy Kiều báo oán

Đề bài: Em hãy phân tích Cảnh Thúy Kiều báo oán. Bài văn hay phân tích Cảnh Thúy Kiều báo oán Một con người đa sầu đa cảm đến mức có thể tuôn lệ khóc người đời xưa như Thúy...

Giá trị và hạn chế của Truyện Kiều?

Hỡi lòng tê tái thương yêu Giữa dòng trong đục, cảnh bèo lênh đênh Ngổn ngang bên nghĩa bên tình Trời đêm đâu biết gửi mình nơi nào?” (Tố Hữu – Kính gửi cụ Nguyễn Du) Định hướng từ...