Viết về hình ảnh anh bộ đội cụ Hồ

Đề bài: Viết về hình ảnh anh bộ đội cụ Hồ trong hai bài thơ Đồng chí của Chính Hữu và Bài thơ tiểu đội xe không kính của Phạm Tiến Duật. Dàn ý chi tiết viết về hình...