Viết về hình ảnh anh bộ đội cụ Hồ

Đề bài: Viết về hình ảnh anh bộ đội cụ Hồ trong hai bài thơ Đồng chí của Chính Hữu và Bài thơ tiểu đội xe không kính của Phạm Tiến Duật. Dàn ý chi tiết viết về hình...

Dàn ý phân tích Bài thơ về tiểu đội xe không kính

Dàn ý phân tích Bài thơ về tiểu đội xe không kính 1.   Mở bài: Phạm Tiến Duật là nhà thơ được rèn luyện, trưởng thành trong cuộc kháng chiến chống Mĩ gian khổ và oanh liệt của dân...