Viết về hình ảnh anh bộ đội cụ Hồ

3.5 / 5 ( 2 bình chọn ) Đề bài: Viết về hình ảnh anh bộ đội cụ Hồ trong hai bài thơ Đồng chí của Chính Hữu và Bài thơ tiểu đội xe không kính của Phạm Tiến...