Bàn về hành trang của thanh niên trong thời đại mới

Đề bài: Bàn về hành trang của thanh niên trong thời đại mới. Hướng dẫn làm bài Trọng tâm cần bàn luận là những hành trang mà mỗi người trẻ tuổi cần chuẩn bị cho mình để có thể vững...

Thanh niên và vấn đề lựa chọn nghề nghiệp hiện nay

Đề bài:Thanh niên và vấn đề lựa chọn nghề nghiệp hiện nay. Hướng dẫn làm bài Trọng tâm cần bàn luận là những quan niệm, thái độ của giới trẻ hiện nay trong việc lựa chọn nghề nghiệp. Có...

Con đường lập nghiệp của thanh niên hiện nay

Đề bài: Hãy viết một bài văn (khoảng 600 từ) bàn về con đường lập nghiệp của thanh niên hiện nay. Gần đây, báo chí có đưa tin về trường hợp của bạn Đỗ Mạnh Hùng (sinh năm 1991)....