Trái đất là ngôi nhà chung của chúng ta

Đề bài: Trái đất là ngôi nhà chung của chúng ta. Hướng dẫn làm bài Trọng tâm cần bàn luận là quan niệm và cách ứng xử của con người đối với trái đất – ngôi nhà chung của nhân...

Nếu anh (chị) không trúng tuyển vào trường đại học

Đề bài: Nếu anh (chị) không trúng tuyển vào trường đại học Hướng dẫn làm bài  Trọng tâm của bài luận là những quan niệm, suy nghĩ của bản thân về vấn đề trúng tuyển, không trúng tuyển đại học...