Viết về hình ảnh anh bộ đội cụ Hồ

3.5 / 5 ( 2 bình chọn ) Đề bài: Viết về hình ảnh anh bộ đội cụ Hồ trong hai bài thơ Đồng chí của Chính Hữu và Bài thơ tiểu đội xe không kính của Phạm Tiến...

Phân tích bài thơ Đồng chí của Chính Hữu

5 / 5 ( 1 bình chọn ) Đề bài: Em hãy Phân tích bài thơ Đồng chí của Chính Hữu. Bài văn hay Phân tích bài thơ Đồng chí của Chính Hữu Cuộc kháng chiến chống Pháp vĩ đại là...