Viết về hình ảnh anh bộ đội cụ Hồ

Đề bài: Viết về hình ảnh anh bộ đội cụ Hồ trong hai bài thơ Đồng chí của Chính Hữu và Bài thơ tiểu đội xe không kính của Phạm Tiến Duật. Dàn ý chi tiết viết về hình...

Phân tích bài thơ Đồng chí của Chính Hữu

Đề bài: Em hãy Phân tích bài thơ Đồng chí của Chính Hữu. Bài văn hay Phân tích bài thơ Đồng chí của Chính Hữu Cuộc kháng chiến chống Pháp vĩ đại là điểm hội tụ, nơi gặp gỡ của muôn...