Giá trị nhân đạo của truyện ngắn Chí Phèo?

5 / 5 ( 1 bình chọn ) Phát hiện, miêu tả phẩm chất tốt đẹp của người nông dân ngay cả khi họ bị xã hội thực dân nửa phong kiến tàn ác biến thành thú dữ. Chí...