Quan niệm về hạnh phúc của tuổi trẻ trong thời đại ngày nay

Tại cuộc thảo luận với chủ đề “Quan niệm về hạnh phúc của tuổi trẻ trong thời đại ngày nay”. Anh/chị hãy viết bài nghị luận (khoảng 600 từ) để tham gia hội thảo.

Quan niệm về hạnh phúc của tuổi trẻ trong thời đại ngày nay

a) Giới thiệu

Tuổi trẻ ngày nay có nhiều quan niệm về hạnh phúc

b) Giải thích

Hạnh phúc là gì?

c) Một số quan niệm trong giới trẻ hiện nay về hạnh phúc

– Hạnh phúc là được làm theo ý thích của mình, là được tự do tuyệt đối không bị phụ thuộc vào ai, vào bất cứ điều gì

– Hạnh phúc là kiếm được nhiều tiền vì có tiền là có tất cả

– Hạnh phúc thực sự là sự hài hòa giữa hạnh phúc cá nhân và hạnh phúc của cộng đồng

– Hạnh phúc là đem đến niềm vui, điều tốt đẹp cho mọi người

– Hạnh phúc là có nhiều bạn tốt

d) Đềxuất những quan niệm đẹp, đúng đắn cần được định hướng cho mọi người.

Nguồn: vanhay.net

Thảo luận cho bài: Quan niệm về hạnh phúc của tuổi trẻ trong thời đại ngày nay