Giá trị nhân đạo của truyện ngắn Chí Phèo?

5 / 5 ( 1 bình chọn ) Phát hiện, miêu tả phẩm chất tốt đẹp của người nông dân ngay cả khi họ bị xã hội thực dân nửa phong kiến tàn ác biến thành thú dữ. Chí...

Tình thương là hạnh phúc của con người

5 / 5 ( 1 bình chọn ) Anh/chị hãy viết bài nghị luận khoảng 600 từ với chủ đề: Tình thương là hạnh phúc của con người. a) Thể loại bài viết: nghị luận xã hội – bàn...
TOP