Bảng thống kê về tình hình Phát triển giáo dục của nước ta năm học 1998 – 1999 đến năm học 2001 -2002

Dựa vào các số liệu dưới đây em hãy lập bảng thống kê về tình hình Phát triển giáo dục của nước ta năm học 1998 – 1999 đến năm học 2001 -2002: a)  Năm học 1998 – 1999 –     Số trường                                                       :           13.076 –     Số...

Thống kê các bài thơ đã học trong 9 tuần đầu

Hướng dẫn Thống kê các bài thơ đã học trong 9 tuần đầu. BÀI LÀM BẢNG THÔNG KÊ CÁC BÀI THƠ TUẦN 1 → TUẦN 9 Số thứ tự Chủ điểm Tên bài Tác giả Nội dung Thểloại TUẦN 1 Việt...

Thống kê kết quả học tập trong tuần của em

Thống kê kết quả học tập trong tuần của em theo các yêu cầu sau : điểm từ 0 đến 4: điểm từ 5 đến 6: điểm từ 7 đến 8; điểm từ 9 đến 10. BÀI LÀM Điểm trong tuần của em, tổ...

Các bài văn Thống kê hay nhất – Văn hay lớp 5

Dưới đây là tổng hợp một số bài văn thống kê hay trong chuyên mục Những bài làm văn hay lớp 5 để các em tham khảo. Thống kê kết quả học tập trong tuần của em theo các yêu cầu sau: điểm...

Biên bản cuộc họp giúp bạn luyện chữ viết

Trò Hoàng hoàn toàn không biết sử dụng dấu câu. Bạn ấy đặt dấu câu không đúng vị trí, khiến câu văn không có nghĩa hoặc nghĩa câu văn không đúng và rõ ràng. Chúng ta hày tìm cách...
TOP