Cách làm bài văn phân tích tác phẩm văn xuôi

Hướng dẫn Cách làm bài văn phân tích tác phẩm văn xuôi. 1. Tóm tắt truyện a) Giới thiệu xuất xứ Giới thiệu ngắn gọn về xuất xứ tác phẩm, nội dung phản ánh và chủ đề của tác phẩm....

Cách làm bài văn phân tích tác phẩm thơ trữ tình

Hướng dẫn Cách làm bài văn phân tích tác phẩm thơ trữ tình 1. Phân tích tâm trạng nhân vật trữ tình a) Nhân vật tữ tình trong bài thơ là loại nhân vật trữ tình trực tiếp (tác giả...
TOP