Đi một ngày đàng, học một sàng khôn

5 / 5 ( 1 bình chọn ) Đề bài: Em hãy giải thích và bình luận câu tục ngữ: Đi một ngày đàng, học một sàng khôn. DÀN Ý 1.   Mở bài Muốn có tri thức phải không...