Thế nào là khiêm tốn, thật thà, dũng cảm?

5 / 5 ( 1 bình chọn ) Một trong năm điều Bác Hồ dạy thiếu niên chúng ta là khiêm tốn, thật thà, dũng cảm. Thế nào là khiêm tốn, thật thà, dũng cảm? Tại sao thiếu niên...

Giới thiệu hoa Phong Lan

5 / 5 ( 2 bình chọn ) Đề bài: Em hãy viết một đoạn văn Giới thiệu hoa Phong Lan. Bài văn hay Giới thiệu hoa Phong Lan Ở Việt Nam ta, có gần 500 loại lan khác nhau, trong...

Giới thiệu Chùa Một Cột

5 / 5 ( 1 bình chọn ) Đề bài: Em hãy viết một đoạn văn Giới thiệu Chùa Một Cột. Bài văn hay Giới thiệu Chùa Một Cột Một trong những công trình tiêu biểu cho vẻ đặc sắc nghệ...