Thế nào là khiêm tốn, thật thà, dũng cảm?

Một trong năm điều Bác Hồ dạy thiếu niên chúng ta là khiêm tốn, thật thà, dũng cảm. Thế nào là khiêm tốn, thật thà, dũng cảm? Tại sao thiếu niên chúng ta cần rèn luyện đức tính khiêm...

Giới thiệu hoa Phong Lan

Đề bài: Em hãy viết một đoạn văn Giới thiệu hoa Phong Lan. Bài văn hay Giới thiệu hoa Phong Lan Ở Việt Nam ta, có gần 500 loại lan khác nhau, trong sốấy, có nhiều loài mọc tự nhiên. Trong...

Giới thiệu Chùa Một Cột

Đề bài: Em hãy viết một đoạn văn Giới thiệu Chùa Một Cột. Bài văn hay Giới thiệu Chùa Một Cột Một trong những công trình tiêu biểu cho vẻ đặc sắc nghệ thuật kiến trúc Việt Nam là chùa Một...