Cách làm bài văn phân tích tác phẩm văn xuôi

Hướng dẫn Cách làm bài văn phân tích tác phẩm văn xuôi. 1. Tóm tắt truyện a) Giới thiệu xuất xứ Giới thiệu ngắn gọn về xuất xứ tác phẩm, nội dung phản ánh và chủ đề của tác phẩm....