Đặc sắc về nghệ thuật của các truyện ngắn?

Giọng văn trần thuật độc đáo, kết hợp hài hoà giữa đối thoại với độc thoại, lời gián tiếp và lời nửa trực tiếp. Vì thế ngôn ngữ người kể chuyện và ngôn ngữ nhân vật nhiều khi được...

Ý nghĩa hình tượng bát cháo hành?

Bát cháo hành là một chi tiết nghệ thuật đặc sắc trong tác phẩm Chí Phèo góp phần thể hiện giá trị nhân đạo của tác phẩm. – Bát cháo ấy không những giúp Chí thoát khỏi trận ốm...

Thao tác lập luận bác bỏ

Đề bài: Thao tác lập luận bác bỏ Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi nêu ở dưới: Bác bỏ một ý kiến nào đó không giản đơn là tuyên bố ý kiến đó sai, mà...