Thuyết minh về Lễ hội Cầu ngư

5 / 5 ( 2 bình chọn ) Đề bài: Em hãy Thuyết minh về Lễ hội Cầu ngư. Mùa xuân cũng là mùa của lễ hội. Ngay sau Tết Nguyên đán cả nước lại rộn ràng tưng bừng...

Bàn về Hai Bà Trưng

5 / 5 ( 2 bình chọn ) Đề bài: Bàn về Hai Bà Trưng Bàn về Hai Bà Trưng Trưng Trắc, Trưng Nhị là đàn bà, hô một tiếng mà Cửu Chân, Nhật Nam, Hợp Phố và 65...

Bàn về Tiền Ngô Vương

5 / 5 ( 2 bình chọn ) Đề bài: Bài “Bàn về Tiền Ngô Vương” là mộ. Tiền Ngô Vương có thể đem quân mới tập hợp của đất Việt ta mà phá được hàng trăm vạn quân...

Vai trò của sách với đời sống nhân loại

5 / 5 ( 1 bình chọn ) Đề bài: Vai trò của sách với đời sống nhân loại. Cảm ơn bạn Nguyễn Hoài Mộng Trường THCS Đinh Tiên Hoàng gửi về cho chúng tôi . Không có sách...