Thơ Hai-cư của Ba-sô

Hai-cư là thể loại thơ ca truyền thống Nhật Bản. Đây là thể thơ ngắn nhất thế giới, chỉ có 17 âm tiết. Trong tiếng Nhật 17 âm tiết đó được viết thành một hàng, khi phiên âm La...

Thuyết minh về vai trò của rừng với cuộc sống

Đề bài em hãy Thuyết minh về vai trò của rừng với cuộc sống. Việt Nam chúng ta là đất nước có khí hậu nhiệt đới, nóng ẩm quang năm, là điều kiện tốt cho cây cối sinh trưởng...

Thuyết minh về Khu di tích Phủ Chủ tịch

Đề bài: Em hãy Thuyết minh về Khu di tích Phủ Chủ tịch. Sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời, Đảng và Nhà nước ta đã quyết định bảo tồn, giữ gìn làu dài nơi ở và...

Thuyết minh về Bến Nhà Rồng

Đề bài: Em hãy Thuyết minh về Bến Nhà Rồng. Một trong số rất nhiều những di tích lịch sử về Bác kính yêu mà chúng ta phải kể đến đó là Bến Nhà Rồng. Bến cảng Nhà Rồng...