Thơ Hai-cư của Ba-sô

5 / 5 ( 1 bình chọn ) Hai-cư là thể loại thơ ca truyền thống Nhật Bản. Đây là thể thơ ngắn nhất thế giới, chỉ có 17 âm tiết. Trong tiếng Nhật 17 âm tiết đó được...

Thuyết minh về Khu di tích Phủ Chủ tịch

5 / 5 ( 2 bình chọn ) Đề bài: Em hãy Thuyết minh về Khu di tích Phủ Chủ tịch. Sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời, Đảng và Nhà nước ta đã quyết định bảo...

Thuyết minh về Bến Nhà Rồng

5 / 5 ( 1 bình chọn ) Đề bài: Em hãy Thuyết minh về Bến Nhà Rồng. Một trong số rất nhiều những di tích lịch sử về Bác kính yêu mà chúng ta phải kể đến đó...