Giả sử em là bác sĩ trực Phiên cụ Ún trốn viện (bài Thầy cúng đi bệnh viện). Em hãy lập biên bản về việc này

Giả sử em là bác sĩ trực Phiên cụ Ún trốn viện (bài Thầy cúng đi bệnh viện). Em hãy lập biên bản về việc này.

Giả sử em là bác sĩ trực Phiên cụ Ún trốn viện (bài Thầy cúng đi bệnh viện). Em hãy lập biên bản về việc này

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                            Lai Châu, ngày 17 tháng 12 năm 2006

BIÊN BẢN VỀ VIỆC BỆNH NHÂN TRỐN VIỆN

Hồi 7 giờ 30 phút sáng, ngày 17 tháng 12 năm 2006, chúng tôi gồm những người sau đây lập biên bản về việc bệnh nhân Quảng Văn Ún trốn viện :

Các bác sĩ và y tá trực ca đêm :

+ BS : Nguyễn Hồng, trưởng ca trực

+ BS : Lê Văn Nam

+ Y tá : Hồ Ngọc Hà

–     Các bệnh nhân nằm tại phòng 26 : Tạ Uất Mĩ, Bùi Văn Quang. Tóm tắt sự việc :

–     Bệnh nhân Quàng Văn Ún đang chờ mổ sỏi thận.

Bác sĩ Nam phát hiện bệnh nhân vắng mặt hồi 22 giờ ngày 16 tháng 12. Anh Mĩ, anh Quang (hai bệnh nhân nằm cùng phòng) nói ông Ún đã ra khỏi phòng từ 21 giờ.

23 giờ 45 phút, vẫn không tìm thấy ông Ún, BS Nam và y tá Hà kiểm tra tủ đồ đạc của ông thì thấy trống không. Anh Mĩ nói :”Ông Ún lần đầu đến bệnh viện, biết phải mổ, ông rất sợ.”

Dự đoán : ông Ún sợ mổ đã trốn viện.

Xin đề nghị Lãnh đạo Viện có biện pháp khẩn cấp tìm ông Ún, thuyết phục ông trở lại bệnh viện để mổ chữa bệnh.

Các thành viên có mặt kí tên :

Nguyễn Hồng                                                                  Tạ Uất Mĩ

Lê Văn Nam                                                                    Bùi Văn Quang

Hồ Ngọc Hà

Thảo luận cho bài: Giả sử em là bác sĩ trực Phiên cụ Ún trốn viện (bài Thầy cúng đi bệnh viện). Em hãy lập biên bản về việc này