Dàn bài tả đồ vật

Dàn bài tả đồ vật

Hướng dẫn Dàn bài tả đồ vật

I.    MỞBÀI : Giới thiêu đồvật định tả.

•     Thời gian (có khi nào ?).

•     Nguồn gốc (ai cho ?).

II.   THÂN BÀI : Tả đồ vật.

a)   Tả bao quát :

Hình dáng.

Kích thước (có thể ước lượng).

Màu sắc.

–     Chất liệu.

b)  Tả chi tiết

•     Bên ngoài : các chi tiết phía ngoài.

•     Bên trong : các bộ phận bên trong.

c)   Nêu công dụng và lợi ích của vật.

III. KẾT BÀI : Nêu cảm nghĩ.

Suy nghĩ, nhận xét về đồ vật đã tả.

–     Nêu tình cảm của mình đối với vật vừa tả.

Trên đây là hướng dẫn Dàn bài tả đồ vật thuộc chuyên mục Những bài văn hay lớp 5. Các em tham khảo để làm bài nhé. Chúc các em học tốt !

Thảo luận cho bài: Dàn bài tả đồ vật